My Study Stuff

03/06/2015

Bé Cái Lầm

Filed under: Logic — anlactunay @ 10:15 AM
Bé Cái Lầm

Đừng tưởng cứ núi là cao,
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù.
Đừng tưởng cứ dưới là ngu,
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền.
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên,
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong.
Đừng tưởng không nói là câm,
Không nghe là điếc không trông là mù.
Đừng tưởng cứ trọc là sư,
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan.
Đừng tưởng có của đã sang,
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây.
Đừng tưởng cứ uống là say,
Cứ chân là bước cứ tay là sờ.
Đừng tưởng cứ đợi là chờ,
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần.
Đừng tưởng cứ mới là tân,
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình.
Đừng tưởng cứ thấp là khinh,
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to.
Đừng tưởng cứ quyết là nên,
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua.
Đừng tưởng cứ lớn là khôn,
Cứ bé là dại, đấm trôn là chồng.
Đừng tưởng giàu hết cô đơn,
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo.
Đừng tưởng cứ gió là mưa,
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè.
Đừng tưởng cứ hạ là ve,
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn.
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn,
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu,
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay.
Đừng tưởng vua là anh minh,
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường,
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người.
Đừng tưởng cứ chọc là cười,
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao.
Đừng tưởng khó nhọc gian lao,
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay.
Đừng tưởng cứ giỏi là hay,
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần.
Đừng tưởng nắng gió êm đềm,
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng.
Đừng tưởng góp sức là chung,
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người.
Đừng tưởng cứ tiến là lên,
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm.
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng,
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu.
Đừng tưởng cứ khóc là sầu,
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng.
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn,
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng,
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lúc thịnh, lúc suy,
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng,
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu,
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi xin nhớ đừng quên!

Anon

Advertisement

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: