My Study Stuff

12/06/2014

Văn Hóa Việt Nam tại Hải ngoại

Filed under: Languages — anlactunay @ 3:19 PM

Văn Hóa Việt Nam tại Hải ngoại

Có nhiều cách Văn hoá đã được định nghĩa (xem nguồn dẫn chứng***); nhưng dù cho định nghĩa như thế nào, văn hoá thường được định rõ về một nhóm người, hay một sắc tộc. Nhóm người chỉ định đó, khi sống cùng với nhau, thường có khuynh hướng dễ tiếp nhận và xác lập một nhóm (set) mẫu mực tương tự với các tiêu chuẩn theo đó họ sinh sống; cái “set” mẫu mực này có thể được gọi là văn hoá của họ. Nói một cách khác, văn hóa là cung cách đặc biệt mà những người sống trong một nhóm hoặc trong một cộng đồng phản ứng với hoàn cảnh khác nhau bên trong lẫn bên ngoài của cuộc sống, ví như, hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục (mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, thèm muốn).
Ngay từ khi ra đời, cá nhân đã học từ những người ở gần gũi với họ, và họ sẽ nhận giá trị chung trong cuộc sống của chính mình. Khi họ di chuyển đến cộng đồng khác, họ có thể phải áp dụng giá trị mới của cộng đồng mới này, và từ đấy có một nề nếp văn hoá mới. Nền Văn hóa sắc tộc (ethno-culture) mới được tạo dựng này là kết quả một quá trình mà một cộng đồng cố tạo ra bản sắc khác với các cộng đồng khác trong cùng một xã hội.

Căn cứ vào định nghĩa trên đây của ‘văn hóa’, rõ ràng là: Chỉ trình diễn “xe hoa, quốc phục, tranh ảnh, ca múa các vũ điệu cổ truyền…” trong các ngày lễ hội, chỉ bàn đến “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” trong Khổng giáo, hay hô hào “Trung với Đảng, Hiếu với Dân” như Nhà nước Cộng sản, hoặc đề cao chữ Hiếu bởi một vị TT nào đó, tức là chỉ nêu lên một số trong nhiều biểu hiện của hai chữ “VĂN HÓA”. Hơn nửa, các biểu hiện của hai chữ “VĂN HÓA”, đối với cộng đồng VN, còn cần được phân tích qua các nét đặc thù của “văn hóa VN trong những môi trường khác biệt đó là: xa xưa và hiện nay, ở Hải ngoại (xứ Tự do như Australia, France, USA…) hoặc ở trong nước CHXHCNVN  (xem thêm nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=VEiRkluXweQ).

Thật vậy, các nét đặc thù này cần được nghiên cứu về các mặt cơ bản sau đây:
Sinh hoạt Kinh tế
Nông nghiệp
Chăn nuôi
Chài lưới
Công kỹ nghệ
Thương mãi

Sinh hoạt Gia đình và Cộng đồng
Tiểu gia đình / Đại gia đình
Cộng đồng sắc tộc
Cứu tế và tương trợ

Phong tục và tập quán
Ăn uống – ăn thịt chó; ăn trầu
Hút thuốc lào
Cần sa, ma túy
Mãi dâm
Trang phục và tóc tai
Nhà ở và vệ sinh
Hôn nhân và tang chế
Giao tế xã hội
Lễ hội

Tuân hành luật pháp nơi đang sống
Tỷ lệ phạm pháp (thấp hay cao)

Tín ngưởng, Tế tự và Tôn giáo
Cao đài giáo
Công giáo và Tin lành
Hồi giáo
Phật giáo…
Tôn giáo “quốc doanh” hay tự do lập chùa hay nhà thờ

Ngôn ngữ
Anh ngữ
Pháp ngữ
Hán/Hoa ngữ
Việt ngữ với mẫu tự Latin (một thuận lợi cho dễ dàng học chữ Việt và ngoại ngữ Anh-Pháp).

Văn học và văn chương
Sách, Báo, Mạng cho thấy:
Thơ văn Việt ngữ rất phong phú. Văn chương Việt nam có những câu đối hóm hỉnh như:
“Vành ra ba góc, da còn thiếu
Khép lại đôi bên, thịt vẫn thừa.” (Vịnh Cái Quạt – Thi sĩ Hồ Xuân Hương.
Những câu này chưa chắc dễ tìm trong các nền Văn hóa khác
Lắm cách “Nói lái” xưa cũng như nay là một nét đặc thù của văn hóa VN, ví như:
– Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
– Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
– Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.
Nhiều cách “Đọc tắt” còn cho thấy người Việt nam dùng ngôn ngữ của mình rất dí dỏm tài tình, ví dụ: NK MH UƠ và MK NH MR QN. (No offense)

Nghệ thuật
Kiến trúc
Điêu khắc
Âm nhạc
Hát và Múa

Khoa học
Khoa học xã hội và Luật học
Khoa học thuần túy
Thiên văn
Điện toán
Y học
Học thuật huyền bí
Bói toán – tướng số
Chiêm tinh
Phong thủy lúc mua hay cất nhà…

Tóm lại
Chỉ cần một số giờ vào Thư viện Quốc Gia để thâu nhặt số liệu thống kê cập nhật về các tiết mục nêu trên, là có thể kết luận như sau.
Văn hóa VN tại hải ngoại có ba đặc điểm đáng khích lệ:
1. biết thích ứng với môi trường mới;
2. biết phát huy nền tảng sắc tộc tốt đẹp;
3. đã và đang thành công đáng kể trong xả hội mới đã cưu mang người Việt hải ngoại.

JD KH [JD ca hát]
*** Dẫn chứng về định nghĩa hai chữ Văn Hóa:
http://ahdictionary.com
http://www.merriam-webster.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.businessdictionary.com/

Advertisement

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: