My Study Stuff

10/12/2013

Tình Đồng Đội

Filed under: Terminology — anlactunay @ 4:29 PM

Chúng ta thường nghe nói đến “Tình Đồng Đội”, nhưng chúng ta ít nghe một định nghĩa dáng tin của chữ “TEAM”. Vì chưa xác định chữ “đội ngũ” (TEAM), nên Tình Đồng Đội đôi khi khó bền.

Gân gũi với thực tế ngày nay, một Từ điển có uy tín
http://www.businessdictionary.com/
cho rằng:
Đội ngũ là một nhóm người với đầy đủ các kỹ năng bổ sung lẫn nhau và cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ, công việc, hay dự án. Thành viên trong nhóm thường

(1) hoạt động phụ thuộc lẫn nhau với một mức độ cao,
(2) chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm tự quản lý,
(3) chịu trách nhiệm về việc thực hiện tập thể, và
(4) làm việc hướng tới một mục tiêu chung và lợi ích được chia sẻ cùng nhau.
Một đội (hoặc nhóm) có tầm vóc cao hơn là một tập họp của nhiều người vì mọi thành viên trong nhóm có một ý thức mạnh mẽ về kết hợp lẫn nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp, do đó tạo ra hiệu suất lớn hơn tổng hợp của các hiệu suất của riêng từng thành viên trong đội.
Như vậy, “tình đồng đội” không những do “tam cùng” (cùng ăn, cùng ngủ…) của VC hay “tứ cùng” (cùng “tứ khoái”!), mà tình đồng đội thật sự chỉ có khi các thành viên – trong tư tưởng, thái độ, và hành động – cùng hướng về một mục tiêu chung.
Tất nhiên đây là chuyện khó; nhưng “cái khó mới bó cái khôn!”
o0o
Advertisement

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: