My Study Stuff

07/09/2012

Lá Rơi Trong Chiều ~ Thanh Trang

Filed under: Entertainment — anlactunay @ 6:36 AM

Nhạc và Lời do Nhạc sĩ Thanh Trang, đơn ca bởi Ca sĩ Tô Hà, minh họa video do Alice Vi.

Xin cảm ơn Nhạc sĩ Thanh Trang đã chia sẻ với kẽ đã “An Bần Lạc Đạo” @ anlactunay.com

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: