My Study Stuff

22/07/2012

Nhạc Trực tuyến

Filed under: Computer — anlactunay @ 11:42 PM

Web RadioTrực tuyến

Tại nơi đây

,
Quý vị có thể nghe Web Radio phát thanh trực từ 8 giờ tối – 9 giờ tối, giờ Sydney – NSW, Australia.
Trước khi nghe, xin quý vị vui lòng Click OK vào cái yêu cầu Install một plug-in FlatViewerSetup. Quý vị chỉ cần Install FlatViewer một lần thôi. Quý vị cũng có thể an toàn tải trước cái FlatViewer từ các links này:
For all FLATCAST-versions the download-link is listed. Please select the required version. After download execute the setup. Maybe you have to restart your browser. 
Flatcast Viewer F5.3
Download for InternetExplorer, Mozilla, Netscape, Opera
http://www.flatcast.com/Download.aspx?con=u&version=530
 
Flatcast Viewer F5.2
Download for InternetExplorer, Mozilla, Netscape, Opera
http://www.flatcast.com/Download.aspx?con=u&version=522
Muốn tiếp nhận Webradio từ website này, quý vị cũng cần có Internet connection như Cable hoặc Broadband.
Trong lúc nghe WebRadio này, quý vị vẫn có thể mở xem một trang mạng khác, viết hoặc đọc email, hoặc dùng một Windows application khác, miễn là không dùng đến Sound card đang được xử dụng cho phát thanh bởi Flatcast.

Advertisement

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: